Comité preventie en bescherming op het werk (CPBW)

Sociaal overleg - onderneming - comité
Het comité voor preventie en bescherming op het werk (comité PB) moet worden opgericht in alle privéondernemingen met gemiddeld 50 of meer werknemers. Het comité PB is paritair samengesteld uit werkgeversvertegenwoordigers en werknemersvertegenwoordigers. 
Het comité PB speelt een essentiële rol in de verbetering van de arbeidsomstandigheden. 
De opdracht van het comité is te waken over het welzijn van de werknemers op het werk (veiligheid, gezondheid, ergonomie, stress…). Het kan adviezen uitbrengen en voorstellen formuleren om het beleid ter voorkoming van de arbeidsongevallen en de beroepsziekten zo goed mogelijk af te stemmen op de risico’s binnen de onderneming. Ook waakt het comité PB over de kwaliteit van het milieu zowel binnen als buiten de onderneming. 
Dit opdrachtenpakket werd door de 'Wet Piette' uitgebreid: in sommige gevallen krijgt het comité ook bevoegdheden in economische zaken (toestand van werkgelegenheid, wijzigingen in de onderneming,...). 
Het comité PB wordt in zijn werk bijgestaan door de interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. 

Ben je ACV-afgevaardigde?

Registreer je dan op deze site en log in op de militantensite: www.acv-militanten.be
Op deze speciale vergrendelde site vind je meer info over het sociaal overleg, aangevuld met andere info en handige tools die je vakbondswerk ondersteunen.