Werk vinden na je vijftigste

Ondanks alle extra maatregelen blijft het voor een 50-plusser zeer moeilijk om een job te vinden in overeenstemming met zijn of haar mogelijkheden en interesses. Hoe vaak horen 50-plussers de ziek gedraaide plaat "Je bent te oud dus weinig flexibel' of "Te duur" niet? 
"Je hebt meer kans om iets te winnen als je een krasbiljet koopt dan om een job te vinden", zo zegt Marc, 56 en na een lange carrière sinds twee jaar zonder werk. "Werkloos zijn en geen werk vinden is een zware dobber". Maria 57, eveneens twee jaar werkzoekend beaamt dit: "Ik kom amper nog buiten. Ik ben alleenstaande. Je raakt helemaal geïsoleerd. Ik zou dolgraag werken".
De Vlaamse regering en de Vlaamse sociale partners sloten in 2008 al een akkoord 'Samen op de bres voor 50+' met een aantal gerichte acties om oudere werknemers aan het werk te houden en oudere werkzoekenden aan een job te helpen. De voorbije jaren werd die aanpak nog versterkt. Ook de bijblijfconsulenten van het ACV en de andere vakbonden doen wat binnen hun mogelijkheden ligt.

Hulp en begeleiding

Zijn er wondermiddelen? Nee, maar als 50-plusser kan je wel op verschillende plaatsen terecht:
  • VDAB. Als je je inschrijft als werkzoekende 50-plusser word je benaderd met een aanpak op maat die bestaat uit een startcommunicatie, een infosessie en een begeleiding of bemiddeling naar werk.
  • Informeer je bij het ACV. De bijblijfconsulenten organiseren maandelijkse infosessies.
  • Contacteer een centrum voor loopbaanbegeleiding. Zij bieden begeleidende diensten om je te helpen bij het vinden van een nieuwe job en te begeleiden tijdens de loopbaan.
Meer lezen?

VDAB: aanpak op maat

Als je je inschrijft als 50-plusser bij VDAB kan je rekenen op extra steun en begeleiding. VDAB werkte voor oudere werknemers een aanpak op maat uit.

Startcommunicatie

De startinformatie bevat informatie over Mail op Maar, Mijn Loopbaan, outplacementbegeleiding en de rol van de RVA. Je krijgt ook extra informatie over het aanbod van VDAB en de specifieke begeleiding vanaf 50 jaar. Dit pakket krijg je via post of mail.

Infosessie 50+

Elke nieuw ingeschreven 50-plusser wordt uitgenodigd voor infosessie 50+. Het volgen van deze infosessie is verplicht. Je kan dit doen via de bijblijfwerking van de vakbond (zie verder) of via VDAB. 

Begeleiding of bemiddeling naar werk 

Werkzoekenden van 50-55 jaar
Als je tussen de 50-55 jaar bent word je door een VDAB-consulent of door een door VDAB aangeduide bemiddelingspartner begeleid. Het gaat om een vacaturegerichte aanpak op maat. Op basis van het profiel van de werkzoekende en de opgegeven competenties in Mijn Loopbaan worden via de ‘automatische matching’ vacatures doorgestuurd en wordt de werkzoekende door de bemiddelaar toegeleid naar vacatures. Het doorverwijzen naar een bemiddelingspartner gebeurt enkel als de betrokken werkzoekende hiermee instemt.
Werkzoekenden van 56-57 jaar
Je wordt begeleid door een 50+-consulent binnen de specifieke Actief 50+-werking en zo geïnformeerd over passende vacatures. Deze werkzoekenden krijgen geen vacatures via automatische matching, maar kunnen gebruik maken van Mail op Maat en alle andere zelfbeheertools.
Werkzoekende 58-plussers 
Na het volgen van de infosessie 50+ kun je op vrijwillige basis instappen in een begeleiding.

Opleiding?

50-plussers hebben recht op een opleiding als dit kadert in de kortste weg naar een duurzame tewerkstelling. 
Bij twijfel krijgt de werkzoekende het voordeel van de twijfel door hem/haar te laten starten. Door een korte opvolging wordt er snel bijgestuurd/ingegrepen. Natuurlijk moet er door de consulenten AMB (Arbeidsmarktbeheer) en CC (Competentiecentrum) over worden gewaakt dat er een reële kans is dat de werkzoekende het vereiste niveau behaalt na de opleiding. Indien na een maand blijkt dat de jobaspiratie onrealistisch is, wordt de opleiding stopgezet. De focus wordt dan gelegd op kortere, meer werkplekgerichte opleidingen.
Meer lezen?

ACV bijblijfconsulenten

Via workshops, infosessies, bezoeken, … of via een individueel gesprek zorgen de bijblijfconsulenten ervoor dat werkzoekenden en werkenden weten welke opleidingswegen er voor hen open liggen, welke tewerkstellingsmaatregelen er bestaan, hoe ze gericht kunnen solliciteren, welke sectoren kansen bieden, … 
Om werkzoekenden en werkenden toe te leiden naar een job of opleiding, werken de bijblijfconsulenten samen met een uitgebreid netwerk van organisaties en instellingen. Ze organiseren voor die organisaties ook collectieve workshops op maat.

Infosessies

Voor 50-plussers organiseren de bijblijfconsulenten infosessies. Bedoeling van deze infosessies 50+ is dat de werkzoekenden goed geïnformeerd en (terug) gemotiveerd zijn om stappen te zetten naar de arbeidsmarkt. 
De sessies maken de werkzoekende 50-plussers wegwijs in de reglementering. Wat zijn je rechten en plichten en wat zijn de voordelen om terug aan de slag te gaan? De bijblijfconsulenten geven ook meer info over de bestaande tewerkstellingsmaatregelen en het aanbod van VDAB.
Meer lezen?
  • Download het uitgebreide dossier 'Activering 50-plussers' dat in ACV-Vakbeweging nr. 805 verscheen (pdf-bestand).
  • Meer lezen over Bijblijven? Surf naar het speciale luik Bijblijven elders op deze site.
  • De bijblijfwerking is een onderdeel van een ruimer aanbod aan loopbaanadvies van het ACV. Dit ruimere aanbod vind je op jeloopbaan.be
  • Je rechten en plichten als werkzoekende: surf naar het luik Ik ben werkzoekend.

Centra voor loopbaanbegeleiding

De centra voor loopbaanbegeleiding bieden begeleidende diensten aan om werknemers te helpen bij het vinden van een nieuwe baan en begeleiding tijdens de loopbaan. 

Loopbaancheques

Loopbaanbegeleiding wordt betaald met loopbaancheques (40 euro voor 4 uur). Je kan deze cheques bestellen via VDAB. Het ACV betaalt één cheque van 40 euro terug als je 4 uur loopbaanbegeleiding hebt gevolgd bij een van de centra waar ACV mee samenwerkt.
Meer lezen?