Vlaams Regionaal Comité (VRC) en de VRC-Raad

ACV-VRC-Raad-overzicht
Binnen het ACV bestaat het Vlaams Regionaal Comité (VRC) (naast een Waals Regionaal Comité en een Brussels Regionaal Comité). 
Het VRC wordt ook wel het Vlaams ACV genoemd.

Vlaams Regionaal Comité (VRC)

Het VRC kent drie bestuursniveaus: het congres, de raad en het bureau. Het congres komt om de vier jaar bijeen om de krachtlijnen en de werkpunten vast te leggen voor de komende jaren. De raad komt minstens twee keer per werkjaar bijeen en bepaalt de basisopstelling voor de belangrijke dossiers. Het bureau is de instantie die het beleid waarneemt.
Er zijn een aantal werkgroepen. Bijvoorbeeld de werkgroep ‘gezin en arbeid’ en de werkgroep ‘mobiliteit’.
Het VRC is ook vertegenwoordigd in andere instellingen en instanties. Binnen het ACV maar ook daarbuiten. Zo is het VRC aanwezig in de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB).

Vlaams ACV-congres

Om de vier jaar komen ongeveer 500 militanten en beroepskrachten van het VRC bijeen om in een congres de grote krachtlijnen en werkpunten vast te leggen die het Vlaams ACV de komende jaren zowel intern als extern zal verdedigen en proberen te realiseren.
Congres De nieuwe werkvloer  – april 2013
Het laatste congres vond plaats in april 2013. Dit was een Vlaams ACV-Congres en belichtte het thema ‘De nieuwe werkvloer’. 
Een werkvloer die meer is dan een optelsom van blitse machines, draadloos en papierloos, 3d-printing en hippe kantoren. 
Jobs van de toekomst ... ze bestaan hier en daar al, maar moeten vooral nog gecreëerd worden. Net als loopbanen die werknemers in staat stellen om langer, maar vooral ook beter te werken. Ook de realisatie van een kwaliteitsvolle werkomgeving en meer gelijke kansen op werk, vergen nog veel inspanningen.
Het resultaat van de besprekingen tijdens het congres kan je nalezen in het Verslagboek (pdf-bestand)
 

VRC-Raad

De VRC-Raad telt 100 vertegenwoordigers (50 van de Vlaamse gewestelijke verbonden en 50 van de beroepscentrales). In de VRC-Raad komen militanten en beroepskrachten samen. Ze discussiëren over beleidsthema’s waarvoor de Vlaamse gemeenschap en het Vlaamse gewest bevoegd zijn. 
Nieuwsbrief
Voor de deelnemers van de VRC-Raad vervaardigt het VRC regelmatig een Nieuwsbrief. VRC-Raadsleden en andere geïnteresseerden van wie we een mailadres kennen, krijgen deze nieuwsbrieven automatisch.
De inhoud van de jongste Nieuwsbrief kan je online consulteren…