Deeltijdse werknemers

Deeltijds werken - deeltijds werkloos
Wettelijk bestaan er drie categorieën deeltijdse werknemers. Ze hebben recht op werkloosheidsuitkeringen mits ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. 

Werknemer die minstens het referteloon verdient

Dit loon stemt ongeveer overeen met het interprofessioneel minimumloon voor een voltijdse betrekking. Deze werknemers worden gelijkgesteld met voltijdse werknemers en kunnen onder bepaalde voorwaarden recht krijgen op normale werkloosheidsuitkeringen.

Deeltijdse werknemer 'met behoud van rechten'

Het betreft werknemers die een deeltijdse baan aanvaarden om aan de werkloosheid te ontsnappen. Om aanspraak te maken op dit stelsel moet de werknemer binnen 2 maanden vanaf het begin van de tewerkstelling het statuut van deeltijds werknemer met behoud van rechten aanvragen.

Vrijwillig deeltijdse werknemer

Het betreft werknemers die niet tot een van de twee bovengenoemde categorieën behoren. Ze hebben recht op werkloosheidsuitkering voor zover ze evenveel halve werkdagen als dagen vereist voor de toelating tot een voltijdse baan opgeven. Ze werken minstens 1/3 werktijd of 12 uur/week.

Meer info voor leden

Raadpleeg de fiches van de Wegwijzer sociale wetgeving van het ACV. Over dit onderwerp kan je volgende fiche(s) als pdf-bestand downloaden (inloggen):

Workshops


Volg een workshop die je sterker maakt tijdens je loopbaan. Schrijf je in via je loopbaan.be.