Publicaties, websites en ondersteunend materiaal

  • Ben je op zoek naar ondersteunend materiaal, brochures of publicaties?
  • Wil je concreet aan de slag in je onderneming? 
Dan vind je zeker inspiratie op onze websites en in onze publicaties.

Websites

  • Website Terug in het zadel: terug aan het werk na langdurige afwezigheid
Terug aan de slag gaan na langdurige afwezigheid is niet vanzelfsprekend. Er bestaan echter tal van re-integratiemaatregelen om mensen te ondersteunen. Met de juiste maatregel kan een werkhervatting vlotter verlopen en is er meer kans op slagen. 
Lees op www.teruginhetzadel.be wat je als vakbondsafgevaardigde voor langdurig arbeidsongeschikte leden kan doen en welke re-integratiemaatregelen allemaal bestaan.

  • Website Straffe koppen: Stapsgewijs naar werkbaar werk
Het ACV wil zich actief inzetten rond werkbaar werk in ondernemingen, instellingen en besturen.  Op de website www.straffekoppen.be kan je als een stappenplan invullen dat je op weg helpt naar een actieplan.

  • Website ACV-jukebox: Golden Oldies en Hippe Hits voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid 

Ben je op zoek naar inspiratie rond leeftijdsbewust personeelsbeleid? 
Bezoek dan de website www.acv-jukebox.be

  • Website ACV Effe checken: hoe divers is het personeelsbeleid in je onderneming?
Op de webste effe checken vind je een tool om na te gaan hoe divers het personeelsbeleid is in je onderneming.
Na deze analyse kan je aan de slag met tips voor het sociaal overleg.

Publicaties

Bestel sommige brochures online via het bestelformulier of vraag deze op via je diversiteitsconsulent 
ACV-Vakbeweging
ACV-publicaties
Onderzoek toont aan dat bepaalde kansengroepen minder kansen krijgen op de arbeidsmarkt. ACV wil een actieve rol opnemen binnen ondernemingen om discriminatie te bestrijden. Deze brochure geeft informatie over wat discriminatie is, hoe je discriminatie bespreekbaar kan maken, welke (juridische) stappen je kan ondernemen. 

ORC.A-publicaties
ORC.A staat voor Organisatie voor Clandestiene Arbeidsmigranten. ORC.A komt op voor de rechten van werknemers zonder papieren en wil de arbeidsomstandigheden van deze groep verbeteren. Samen met de vakbonden, waaronder het ACV stelde ORC.A een rechtengids op in vier talen bedoeld om werknemers zonder papieren te informeren over hun rechten.