Het ACV onderhandelt over goede loon- en arbeidsvoorwaarden

Collectief overleg
Het ACV is een maatschappelijke beweging die actief is op het brede terrein van werk en inkomen. 
Met 1,7 miljoen leden zijn we de grootste vakbond in België en spreken we een aardig woordje mee in het sociaal overleg. 

Cao
De macht van het getal weegt door in onderhandelingen, bijvoorbeeld tijdens cao-onderhandelingen. Cao’s ofwel collectieve arbeidsovereenkomsten zorgen voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden in een sector en/of bedrijf. En daar wordt iedereen beter van. Daarom is een lidmaatschap van een vakbond belangrijk. Je versterkt de solidariteit tussen werknemers. Vanwege onze grote slagkracht hebben we in het verleden afspraken rond bijvoorbeeld arbeidsduur, vakantiegeld en minimumlonen kunnen maken. Of recenter, regelingen rond tijdskrediet en zorgverlof.

Interprofessioneel akkoord

Het ideale scenario is een interprofessioneel kaderakkoord ofwel een IPA. Iedere twee jaar proberen vakbonden en werkgeversorganisaties een raamakkoord te sluiten rond een aantal belangrijke thema’s. Op basis van dat raamakkoord worden dan sectorale of bedrijfscao’s gesloten. 

Waarom een IPA?

Het ACV is voorstander van zo’n interprofessioneel kaderakkoord. Een IPA zorgt immers voor meer solidariteit onder werknemers. In een interprofessioneel akkoord worden de minimumrechten voor alle werknemers van het land vastgelegd. Dus ook voor werknemers uit de ‘kleine’ of zwakke sectoren, die anders misschien uit de boot zouden vallen. Vaak worden de afgedwongen voordelen van de sterke sectoren via het IPA veralgemeend naar alle werknemers. Ook mensen met een uitkering kunnen de vruchten plukken van een IPA. Zo werden er in het verleden afspraken gemaakt rond de hoogte van de sociale uitkeringen en andere sociale regelingen.
Jammer genoeg is het water tussen de werkgeversorganisaties en de vakbonden soms te diep. Dan is er geen IPA maar legt de regering een loonnorm op. Daarna gaan de onderhandelaars van vakbonden en werkgevers alsnog aan de slag in de sectoren en de bedrijven.

Het ACV op de werkvloer

Deze sector- of bedrijfsonderhandelingen worden gevoerd door de beroepscentrales van het ACV. Deze beroepscentrales waken erover dat binnen je sector en bedrijf alles volgens de spelregels verloopt. Zij sluiten de sector- en bedrijfscao’s. 
Als lid van het ACV is het dus belangrijk te weten bij welke beroepscentrale je bent aangesloten. Als er in je bedrijf een vakbondsafgevaardigde of militant is, helpt hij of zij je zeker verder. Deze militant is immers je eerste contactpersoon. Is er in je bedrijf geen militant, informeer dan bij de vakbondssecretaris van je sector en je centrale. 

Meer lezen over het Belgisch sociaal overleg?