Op Afspraak

Op afspraak bij ACV Oost-Vlaanderen

Als lid kan je met heel wat specifieke vragen of voor loopbaanadvies op afspraak terecht bij ACV Oost-Vlaanderen. Het ACV-contactcentrum brengt je zo nodig met een specialist in contact.

In de verschillende fases van zijn leven en zijn loopbaan stelt een mens zich vragen, zoals:
Hoeveel mag ik verdienen als jobstudent om fiscaal ten laste te blijven van mijn ouders?
Welke opleiding kan ik als werkzoekende in mijn buurt volgen?
Hoelang kan / moet ik werken als ik zwanger ben?
Kan ik ouderschapsverlof opnemen tot mijn kind 12 is?
Kan ik onmiddellijk verlof nemen om voor mijn doodzieke vader te zorgen?
Wanneer kan ik met pensioen?

Of kan er van alles gebeuren:
Je loon wordt niet (correct) betaald.
Je krijgt een arbeidsongeval.
Je wordt ontslagen of je bedrijf gaat op de fles.

Dan moet je kunnen rekenen op een stevige en betrouwbare partner. Het ACV specialiseert zich al meer dan 125 jaar in het informeren, organiseren en verdedigen van werknemers en werkzoekenden. De service aan de leden is er altijd geweest. We passen hem aan de nieuwe mogelijkheden van de tijd aan.

Voor advies hoef je niet altijd meer naar een ACV-dienstverleningspunt te komen. Via telefoon en e-mail kunnen we dikswijls al op maat helpen.
Voor de opmaak en opvolging van een dossier of voor loopbaanadvies kom je best wel langs. Hiervoor kan je op afspraak terecht. Dit biedt enkel voordelen: Je hebt geen wachttijd en je krijgt een specialist die je dossier behandelt.

Waarvoor kan je op afspraak terecht?

* Opmaak en behandeling van dossiers over:
 • Arbeidsongeschiktheid en -ongeval
 • Beroepen (mutualiteit, RIZV, RVA, kinderbijslagfonds…) 
 • Beroepsziekte en invaliditeit
 • Eindejaarspremie 
 • Faillissement en vereffening
 • Jaarlijkse vakantie
 • Loon en vergoedingen
 • SWT (vroegere brugpensioen)
 • Ontslag en ontslagvergoeding
 • Sociale zekerheid 
 • Uitzendarbeid


* Loopbaanadvies:
 • Begeleiding op maat van werkzoekenden (bijblijven)
 • Eerste hulp bij afstuderen
 • Combinatie arbeid, zorg en gezin: ouderschapsverlof, tijdkrediet, vaderschapsverlof, verlof voor medische bijstand en palliatief verlof, zwangerschap(sverlof)
 • Landingsbaan
 • Opleiding voor werknemers: betaald educatief verlof, opleidingscheques, sociale promotie
 • Pensioen
 • Studentenwerk
 • SWT (vroegere brugpensioen): 'Kan ik gaan? Zijn er er alternatieven?
 • Voorbereiding en bijstand op verhoor VDAB voor werkzoekenden
   
Hoe maak ik een afspraak?

Bel of mail naar het Oost-Vlaams ACV-contactcentrum.

De collega's nemen contact met de dossier-specialist(e) in je buurt.
Naargelang je vraag/probleem krijg je zo snel als mogelijk een telefonisch/elektronisch antwoord of leggen ze een afspraak voor je vast.

OOST-VLAAMS ACV-CONTACTCENTRUM

09 244 21 11
loopbaanadvies.ovl@acv-csc.be

Bereikbaarheidsuren:
Maandag  t.e.m. donderdag doorlopend van 8.30 uur tot 17uur.
Vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur.

Voor een vlot verloop vragen we om altijd je rijksregisternummer of ACV-lidnummer bij de hand te houden.

Check je gegevens: syndicaal e-dossier

Ben je lid? Check online je persoonlijke gegevens en tewerkstellingsgegevens via het syndicaal e-dossier  (inloggen).

Werkloos? Volg je werkloosheids- dossier online

Heb je een werkloosheidsdossier via het ACV? Volg je e-dossier (uitbetalingen ed.) op van achter je pc (inloggen).

Berekenings- modules online

Nood aan een bruto-nettoberekening? Of je opzeg berekenen? Je premies bij tijdkrediet? En hoe zit het met het aantal vakantiedagen? Check onze berekeningstools. Sommige zijn voorbehouden aan leden (inloggen).