ACV en het Trade Union Advisory Committee (TUAC)

Logo TUAC
Het Trade Union Advisory Committee (TUAC) is het adviescomité van de vakbonden bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). De OESO is het uitwisselingsforum van de geavanceerde economieën. Ook steeds meer groeilanden maken deel uit van de OESO. De OESO heeft  een belangrijke adviserende rol in het wereldwijde economisch beleid en beïnvloedt de conclusies van de G20-topconferenties. 
ACV-voorzitter Marc Leemans is ondervoorzitter van TUAC. De ACV-studiedienst werkt mee aan de TUAC-adviezen in diverse werkgroepen. De TUAC is een plaats voor expertise en overleg over het economisch beleid. Ook laat het toe om de vakbondsstem in de jaarlijkse G20- topconferenties mee voor te bereiden.

Meer info