Schone Kleren Campagne

Cambodja-kledingfabriek
De Schone Kleren Campagne is een internationale campagne waarin vakbonden, consumentenorganisaties en NGO’s samenwerken om de arbeidssituatie in de kledingindustrie te verbeteren. De campagne richt zich in eerste plaats tot de consument om die bewust te maken van de arbeidsomstandigheden waarin veel van de kledingstukken tot stand komen.
  

Sensibilisering en actie

De internationale schone kleren campagne bestaat sinds 1993. In Vlaanderen is de Schone Kleren Campagne actief sinds 1995. Wereldsolidariteit heeft de Schone Kleren Campagne in Vlaanderen mee groot gemaakt. Dit  door jarenlang sensibiliseringsacties rond het thema te voeren en door de coördinatie van de Schone Kleren Campagne op zich te nemen. Ook het ACV, en haar centrales ACV Metea en LBC-NVK zitten in de Schone Kleren Coalitie. Ze hebben de voorbije jaren tal van campagnes ondersteund:  Schone Kleren op het werk, de PlayFair Campagnes, de discounterscampagne, ad hoc acties naar bepaalde bedrijven toe, Schone Kleren in de gemeente … 

Acties in België

Met de campagne "Wij willen schone kleren" zet Wereldsolidariteit Belgische kledingbedrijven onder druk om concrete stappen te zetten naar "schone kleren": kleren die in menswaardige arbeidsomstandigheden gemaakt worden. En met resultaat! Want zowel JBC als Bel&Bo besloten zich aan te sluiten bij de Fair Wear Foundation, dé cruciale eis van onze campagne. Meer info op www.wijwillenschonekleren.be 

Acties in het Zuiden 

Met de Schone Kleren Campagne probeert ACV ook syndicale organisaties in het Zuiden te ondersteunen door deel te nemen aan briefschrijfacties naar aanleiding van wantoestanden in de kleding en textielsector, vooral in Azië. 
In 2013 vond er nog een wereldwijde petitieactie plaats naar aanleiding van de fabrieksinstorting in Bangladesh, waarbij meer dan 1000 textielarbeidsters het leven lieten. Onder druk van de consument gingen uiteindelijk 31 bedrijven over stag en ondertekenden ze het Bangladesh Fire and Building Agreement.  In 2011 lobbyde ACV sterk mee, in samenwerking met de Schone Kleren Campagne, om het werk van onze partnerorganisatie in Cambodja, C.CAWDU te ondersteunen, die ijverde voor een hoger minimumloon in de sector. En in 2014 steunde het ACV, samen met de internationale vakbondswereld de acties van de Cambodjaanse textielarbeidsters.
Actie ambassade Cambodja in Brussel (februari 2014):
Na maandenlang actie voeren en internationale druk zijn de rechtbanken in Cambodja tot een uitspraak gekomen in de rechtszaak van de vakbondsactivisten uit de kledingindustrie. Zij werden begin januari  opgepakt tijdens een manifestatie voor een hoger minimumloon. De betoging, waar op het hoogtepunt een half miljoen arbeiders aan deelnamen, werd op vraag van lokale bedrijfsmanagers bloedig uiteengeslagen door de speciale ordediensten. Daarbij vielen vijf doden, 39 ernstige gewonden en 23 actievoerders werden opgepakt. 21 onder hen zaten tot vandaag nog steeds in de gevangenis, waarvan sommigen in slechte medische conditie. Maar eindelijk werden ze dus toch alle 21 vrijgelaten.
Op 10 februari organiseerde de wereldvakbond IVV nog een wereldwijde actiedag om de vrijlating van de activisten te bepleiten en de strijd voor een hoger minimumloon in Cambodja te steunen. In Brussel verzamelden ACV, ABVV, ACLVB, Wereldsolidariteit, de Schone Kleren Campagne, FOS, Oxfam Solidariteit en het Internationaal Vakverbond met tweehonderd activisten aan de Cambodjaanse ambassade.
Een mooi voorbeeld dat aantoont dat internationale solidariteit loont!

Video Cambodjaanse kledingarbeidsters strijden voor leefbaar loon

Cambodjaanse stiksters blokkeren ambassade

Hoeveel kost een t-shirt?

Wordt kleding niet een pak duurder voor de consument als het minimumloon wordt opgetrokken in landen als Cambodja? 
Neen, zo luidt het antwoord. De arbeidskost is immers verwaarloosbaar. Kijk maar eens naar de foto hieronder. Dit is de prijsopbouw van een t-shirt gemaakt in Bangladesh. Een Bengaalse werkneemster verdient 18 eurocent of amper 0,5% van de totale verkoopprijs. een verdubbeling van de lonen zou in Bangladesh of Cambodja een wereld van verschil kunnen maken, maar heeft amper een weerslag op de verkoopprijs in België. 
Een Bengaalse stikster verwoordt het zo: "De arbeidsters weten niet hoe de eindjes aan elkaar te knopen en ondertussen gaat de internationale kledingindustrie met grote winsten lopen. Wij werken hard en vooral lang om winsten mogelijk te maken".

 

Nieuw merkenrapport voor Schone Kleren

De Schone Kleren Campagne lanceerde het derde merkenrapport ‘Wij willen schone kleren, gemaakt aan een leefbaar loon!’. De centrale vraag in het rapport luidt: “Wat doen de merken en kledingbedrijven om een leefbaar loon te garanderen aan de werknemers in de kledingfabrieken” 18 Belgische en 37 internationale kledingbedrijven kregen deze vraag voorgelegd. 
 
De enquête toont aan dat – ondanks publieke engagementen – geen enkel van de onderzochte kledingbedrijven vandaag een leefbaar loon garandeert aan de kledingarbeid(st)ers in hun toeleveringsketen. 
Miljoenen werknemers en werkneemsters in de kledingindustrie verdienen nauwelijks meer dan enkele euro’s per dag, terwijl de winsten van de kledingindustrie en de distributiesector tot in de miljarden lopen. Wereldwijd zijn er 60 miljoen mensen werkzaam in de kledingfabrieken die kledij maken voor grote kledingbedrijven zoals H&M of Zara, maar ook voor Belgische kledingbedrijven zoals JBC, Cassis‐Paprika, E5 Mode of Bel & Bo. Zowel in Azië, Oost‐Europa, Turkije als Noord‐Afrika, ligt het loon ruim onder een leefbaar loon.
Maar verontwaardiging alleen brengt een leefbaar loon niet dichter bij. In deze brochure tonen de Schone Kleren Campagne, achACT en de Clean Clothes Campaign aan dat sommige bedrijven zich wel engageren voor een leefbaar loon.